+387 65 236 348 pon. - pet. 8.00 - 16.00

STRAZBOURG – PARIZ – DIZNILEND - MILANO – LAGO DI GARDA

Pariz je glavni i najveći grad Francuske. Smješten je na obalama rijeke Seine u sjevernoj Francuskoj, u središtu pokrajine Île-de-France, također poznate kao „Pariška regija“.

Kao važno naselje tokom više od dvije hiljade godina, Pariz je danas jedan od vodećih svjetskih poslovnih i kulturnih središta, s uticajima na politiku, obrazovanje, zabavu, masovne medije, modu, nauku i umjetnost, što sve doprinosi statusu Pariza kao jednog od globalnih gradova.

Pariz je, sa svojim brojnim znamenitostima, jedno od najpopularnijih svjetskih turističkih odredišta. Parišku regiju godišnje posjeti 45 milijona turista, od čega je 60% stranih.


0


Ostavite recenziju

Vozom/podzemnom

Autobusom

Automobilom/taksijem

Uslovi plaćanja

Cijena po osobi 750,00 KM

CIJENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Prevoz autobusom visoke turističke klase ( TV, DVD, AC) na navedenoj relaciji;
- Smeštaj u hotelima sa 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 3 ND u Parizu u širem centru grada, 1 ND u okolini Milana i okolini Strasbourgu 1 ND (doručak kontinentalni ili bufet);
- Razgledanja po programu;
- Usluge turističkog vodiča;
- Pratilac grupe;
- Organizacione troškove;

CIJENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Fakultativne izlete;
- PZO;
- Doplatu za 1/1 sobu 160€;
- Sve pansionske i vanpansionske usluge koje nisu predviđene programom;

Uslovi putovanja

POSEBNE NAPOMENE:

• Redosled sjedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Ukoliko putnik želi da ima dva mjesta, potrebno je da izvrši doplatu u iznosu od 150,00KM

• Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3h do 4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
• Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
• Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
• Putnicima koji imaju za cilj posjete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vrieme istih i da željene posjete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana prije polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smještaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namjenjene za smještaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora da važi najmanje 90 dana po povratku sa putovanja, dok za posjete u Tursku važenje pasoša je minimum 150 dana po povratku sa putovanja. Putnici koji nisu državljani BIH u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smještaju...) informišu na sajtu Delegacije EU ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku ili poziva putnike I obavješatava ih o svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Program putovanja (9 dana)

Pariz - Strazbur - Milano, 9 dana, prevoz autobusom

 • 1

  DOBOJ 19.04.2019.godina

  Polazak iz Doboja u 20:00h. Noćna vožnja sa pauzama po potrebi grupe. Nastavak vožnje kroz Njemačku i Francusku...

 • 2

  STRASBOURG 20.04.2019.GODINE

  Dolazak u Strasbourg. Smještaj u hotel. Kratak odmor. Potom organizovano razgledanje grada, posjeta istorijskoj jezgri: Katedrala, kuća Kammerzel, Guthenbergov trg, pješačka zona saživopisnim kućama i uskim uličicama, četvrt Mala Francuska s tipičnom arhitekturom i mostovima. Slobodno vrijeme. Povratak u hotel. Noćenje.

 • 3

  STRASBOURG - PARIZ 21.04.2019.GODINE

  Doručak. Nakon doručka polazak za Pariz. Dolazak u Pariz u popodnevnim časovima. Od Trokadera šetnja Parizom: ... Poseta Ajfelovoj kuli, šetnja Marsovim poljem do Akademije, obilazak Doma invalida, Napoleonovog groba i mosta Alexandra III, Grand Palas, Obelisk na trgu Konkord, šetnja pored Sene do katedrale Notr Dam... Obilazak katedrale i Doma pravde (ostrvo Site)... Odlazak do hotela. Smjesta. Noćenje.

 • 4

  PARIZ – VERSAJ 22.04.2019.GODINE

  Doručak. Doručak. Fakultativno odlazak autobusom za Versaj, gde ćemo imati prilike da vidimo jedan od najlepših dvoraca, koji je gradio kralj Sunca (LUJ XIV). Povratak u Pariz. Fakultativni obilazak Luvra, poseta Muzeju voštanih figura, De Fans, grad 21. veka, Monparnas, Luksemburška palata, Latinska četvrt, Sorbona, bulevar San Mišel... Povratak u hotel. Noćenje.

 • 5

  PARIZ 23.04.2019.GODINE

  Doručak. Razgledanje grada: trg Bastilja, trg Republike, Bulevar Hausman, Galerija La Faet, Opera, L`Etoal, Trijumfalna kapija, Trokadero, Ajfelova kula, most Alexandra III,. brdo Monmart..... Vožnja obalom Sene do Notr Dama... Luvr, palata Rojal, trg Konkord, Jelisejska polja, Šanzelize... Fakultativno krstarenje Senom... Noćenje.

 • 6

  PARIZ - DIZNILEND 24.04.2019.GODINE

  Doručak. Celodnevni fakultativni izlet u svet mašte, u zabavnom parku Diznilend. U 20:00h, polazak za Milano. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima po potrebi grupe...

 • 7

  MILANO 25.04.2019.GODINE

  Dolazak u Milano u prepodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Odmor. Obilazak grada: Kastel Svorci i Viskonti, Ulica Dante, Milanska Skala, spomenik Leonardu da Vinčiju, galerija Vitora Emanuela II, spomenik Vitora Emanuela II, Katedrala Duomo... Povratak u hotel. Noćenje.

 • 8

  MILANO – DOBOJ 26.04.2019.GODINE

  Doručak. Napuštanje hotela. Polazak ka Lago di Gardi. Dolazak u Sirmione. Razgledanje grada i zadržavanje u dogovoru sa grupom. Zatim polazak ka Doboju sa pauzama po potrebi grupe.

 • 9

  DOBOJ 27.04.2019.GODINE

  Dolazak u Doboj u jutarnjim satima.

Povezane ture