+387 65 236 348 pon. - pet. 8.00 - 16.00

Salzburg - Volfgangze – Bad Išl - Halštat

Salzburg je četvrti po veličini grad u Austriji i leži na obalama rijeke Salcah, na sjevernoj granici sa Alpima. Blizina Alpa jedna je od turističkih atrakcija, ali je ipak najpoznatiji po svojoj istoriji. Salzburg je rodni grad kompozitora Volfganga Amadeusa Mocarta, a koji ima mnoštvo drugih atrakcija. Volfgangze (Wolfgangsee) je jedno od najljepših austrijskih jezera i poznato turističko mjesto. U blizini je Sv. Gilgen gde se nalazi rodna kuća Mocartove majke. Bad Išl (Bad Ischl) je svojevrsna ciljna tačka pri posjeti austrijskim jezerima i biljleži dugu istoriju turističke destinacije. Habzburška princeza Sofija baš u Bad Išlu je izlečila neplodnost. Kasnije je njen sin, car Franja Josif I, svake godine tamo provodio svoja ljeta. Svakako ne propustite da probate čuvene išlere u najpoznatijoj austrijskoj poslastičarnici u Bad Išlu. Halštat (Hallstatt) se nalazi na samoj obali, u jugozapadnom dijelu istoimenog jezera, u austrijskom Salckamergut regionu, koji se proteže istočno od grada Salcburga. Razvoj čitavog regiona, od samog početka naseljavanja ovih prostora, vezan je za eksploatisanje soli. U ovoj regiji se nalazi i Halštat rudnik soli, najstariji na svijetu.


0


Ostavite recenziju

Vozom/podzemnom

Autobusom

Automobilom/taksijem

Uslovi plaćanja

CIJENA ARANŽMANA SA PDV-om IZNOSI 199,00 KM

ZA REZERVACIJE DO 20.12.2019.GODINE

CIJENA ARANŽMANA OBUHVATA: - prevoz autobusom visoke turističke klase (klima/video i audio oprema) na navedenoj relaciji; - smeštaj u htl 3* u 1/2 i 1/2+ 1 sobama u okolini Salcburga na bazi jednog noćenja sa doručkom (švedski sto); - razgledanje prema programu; - usluge turističkog vodiča/pratioca tokom celog putovanja; - troškove ogranizacije putovanja;

CIJENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: - individualne troškove; - međunarodno zdravstveno osiguranje 6KM;

NAČIN PLAĆANJA: MOGUĆNOST PLAĆANJA U VIŠE MJESEČNIH RATA ZAKLJUČNO SA APRILOM 2019!

NAPOMENA:

Dijete do 12 godina u pratnji 2 odrasle osobe ima popust 20 KM, doplata za 1/1 sobu 80 KM

Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cijena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parking, vodiča, ulaznica, organizacije...Agencija ne snosi odgovornost promene cijene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cijena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Djeca mladja od 4 godine ne mogu posjetiti rudnik soli. Temperature u rudniku je 8/C, pa je potrebno poneti toplu odeću i odgovarajuću obuću. Obilazak rudnika nije moguć za osobe u invalidskim kolicima.

Zbog rezervacije i plaćanja unapred termina za izlet u rudnik soli i vožnju brodom neophodno je da se izjasnite u agenciji prilikom sastavljanja ugovora, a plaćanje vršite na licu mjesta vodiču. Hotel 3* Nalazi se u okolini Salcburga, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima bar, restoran, sef, parking. Sobe su 1/2 i 1/2 + 1 sa TWC, TV, mini bar, telefonom. Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana prijed polazak.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRIJE POČETKA PUTOVANJA

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu zbog objektivnih okolnosti.

Uslovi putovanja

•Redosled sjedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
• Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3h do 4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
• Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) •Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
• Putnicima koji imaju za cilj posjete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vrieme istih i da željene posjete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
•U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran.

Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana prije polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
•Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...) •Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. •Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smještaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namjenjene za smještaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora da važi najmanje 90 dana po povratku sa putovanja, dok za posjete u Tursku važenje pasoša je minimum 150 dana po povratku sa putovanja. Putnici koji nisu državljani BIH u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smještaju...) informišu na sajtu Delegacije EU ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku ili poziva putnike I obavješatava ih o svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Program putovanja (4 dana)

Salzburg - Volfgangze – Bad Išl - Halštat, 4 dana, prevoz autobusom

 • 1

  15.03.2019.godine - petak:

  Polazak iz Teslića u 21h, iz Doboja u 22h, iz Dervente u 22.30h sa benzinske pumpe Nada, iz Broda 23:20h. Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju ka Austriji, uz kratke usputne pauze za osvježenje.

 • 2

  16.03.2019.godine - subota: Salzburg

  Putovanje do Salzburga. Po dolasku razgledanje grada u pratnji vodiča. Obilazak Mocartovog rodnog mjesta i jednog od najljepših gradova srednje Evrope pješice: Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, Mocartova rodna kuća, raskošni park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme. Noćenje.

 • 3

  17.03.2019.godine - nedelja: Vofgangze – Bad Išl – Halštat

  Doručak. Napuštanje hotela. Nastavak putovanja prema jednom od najljepših austrijskih jezera Volfgangze. Danas je to poznato turističko mjesto zahvaljujući i tradiciji operete i slavnih hotela. Prošetaćemo do crkve Sv. Volfganga s poznatim Pačerovim oltarom i dvostrukim baroknim oltarom i diviti se prelijepom panoramskom pogledu na jezero s crkvene terase. Fakultativna vožnja brodom po jezeru (Sv. Gilgen Sv. Volfgang). Na Sv. Gilgenu se nalazi kuća Mocartove majke, a obići ćemo glavni trg, crkvu sv. Egidija, gradske većnice i stari hotel Post s oslikanom fasadom. Nastavak putovanja ka Bad Išlu. U gradskom središtu možete posjetiti jednu od najslavnijih poslastičarnica Austrije “Zauner" i probati autentične išlere, kolače koji su dobili ime po samom mjestu. Slobodno vrijeme za šetnju ili kafu i kolače. Nastavljak puta do Halštata poznatog jezera i jednog od najpoznatijih fotografskih motiva Austrije, mestašca s ribarskim kućama koje je poznato po arheološkom nalazištu keltske kulture. Okružen je bujnim alpskim planinama, a pored divnog pejsaža i očuvane prirode, prava atrakcija su i istorijske znamenitosti Halštata: Župna crkva vaznesenja koja je sagrađena 1505. godine u kasnogotičkom stilu, podzemno groblje Karner u kojem se nalazi kosturnica iz 16. veka, Halštat muzej koji ima drugu najveću kolekciju na svetu umetničkih dijela halštatske kulture, rudnik soli Halštat. U kasnim popodnevnim satima polazak za Republiku Srpsku BIH. Vožnja autoputem kroz Austriju, Sloveniju i Hrvatsku.

 • 4

  18.03.2019.godine - ponedjeljak

  Dolazak u jutarnjim časovima.

Povezane ture