+387 65 236 348 pon. - pet. 8.00 - 16.00

Zemlje Beneluksa

FRANKFURT – AMSTERDAM – DELFT – ROTERDAM – DEN HAG – ŠEVENINGEN – BRISEL – ŠTUTGART

ZEMLJE BENELUKSA FRANKFURT – AMSTERDAM – DELFT – ROTERDAM – DEN HAG – ŠEVENINGEN – BRISEL – ŠTUTGART

Amsterdam je jedna od najpopularnijih evropskih destinacija. S karakterističnim kanalima (na Popisu zaštićene svjetske kulturne baštine UNESCO-a) okruženim uskim kućama iz 17. vijeka, Amsterdam je, bez sumnje, jedna od najšarmantnijih evropskih prijestonica. S bogatim kulturnim životom i širokom ponudom zabave, Amsterdam je metropola koja je uspjela zadržati osjećaj malog grada. Amsterdam je takođe prava poslastica za ljubitelje umjetnosti, jer se u njemu nalazi više od 50 muzeja, od kojih su mnogi poznati širom
svijeta. Izdvajamo Rijksmuseum, Muzej Van Gogh i Muzej Stedelijk. Muzeji, galerije, restorani i živopisne trgovine se nalaze na svakom koraku. Jedinstveni stil života i kosmopolitski duh Amsterdama i njegovih stanovnika nikoga neće ostaviti ravnodušnim.


0


Ostavite recenziju

Vozom/podzemnom

Autobusom

Automobilom/taksijem

Uslovi plaćanja

ARANŽMAN OBUHVATA:
 1 noćenje sa doručkom u hotelu 3* u Frankfurtu
 3 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Amsterdamu
 1 noćenje sa doručkom u hotelu 3* u Štutgartu ili okolini
 usluge stručnog vodiča i pratioca grupe
 prevoz visoko turističkim autobusom
 organizaciju i realizaciju putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
 ulaznice za lokalitete i fakultativne izlete
 putničko i zdravstveno osiguranje 11 KM
 doplatu za 1/1 sobu 400 KM

NAPOMENA: Kalkulacija rađena na bazi 45 putnika; u slučaju prijavljivanja manjeg broja putnika agencija zadržava pravo promjene cijene ili otkazivanja aranžmana.
Redoslijed obilazaka je podložan promjeni u zavisnosti od situacije na licu mjesta.

Uslovi putovanja

• Redoslijed sjedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
• Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3h do 4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrijednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje stvari osigurane kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se podešavati individualno za svako sjedište, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumijevanje među putnicima i osjećaj kolektivizma.
• Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Organizator putovanja zadržava pravo promjene programa putovanja usljed nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
• Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redoslijeda razgledanja usljed objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usljed državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja i sl. ne rade.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
• Putnicima koji imaju za cilj posjete muzejima i galerijama preporučujemo da na internetu provjere radno vrijeme istih i da željene posjete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se posljednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smještaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju neobjavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana prije polaska na put. U slučaju promjene hotela, organizator je dužan o tome obavijestiti sve putnike, a novi hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet....).
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmještaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smještajnog objekta.
• Zahtjevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumijevaju ovakvu vrstu smještaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smještaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namijenjenim za smještaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
•Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savjetujemo vas da isto posjedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posljedice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ocjenjuje valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora da važi najmanje 90 dana po povratku sa putovanja, dok za posjete u Tursku važenje pasoša je minimum 150 dana po povratku sa putovanja. Putnici koji nisu državljani BiH u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smještaju...) informišu na sajtu Delegacije EU ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku ili poziva putnike i obavješatava ih o svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.


Srećan put i prijatan boravak želi Vam ’ISTRA TOURS’

Program putovanja (7 dana)

ZEMLJE BENELUKSA
FRANKFURT – AMSTERDAM – DELFT – ROTERDAM – DEN HAG – ŠEVENINGEN – BRISEL – ŠTUTGART

CIJENA ARANŽMANA OD 25.12.2017. IZNOSI 650,00KM

 • 1

  Doboj

  Polazak autobusa u 20:00 h ispred hotela Park. Ugodna noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Austriju uz usputne pauze radi odmora.

 • 2

  Frankfurt

  Dolazak u Njemačku u jutarnjim satima. Nastavak vožnje do Frankfurta. Smještaj u hotel. Kraći odmor. Poslijepodne odlazak do centra grada, obilazak znamenitosti: stara crkva Sv. Nikolaja, trg sa carskom katedralom, Geteova rodna kuća sa muzejom… Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti, potom povratak u hotel. Noćenje.

 • 3

  Amsterdam

  Doručak. Napuštanje hotela i nastavak putovanja kroz Njemačku ka Holandiji. Dolazak u Amsterdam u popodnevnim satima. Smještaj u hotel. Kraći odmor. Odlazak do centra grada i obilazak znamenitosti: Trg Dam, Kraljevska palata i Spomenik ujedinjenju holandskih provincija, Rokin, kula Mint, stara pivara Hajneken, panorama muzejske doline i Voldenparka. Povratak u hotel. Noćenje.

 • 4

  Amsterdam

  Doručak. Vožnja kanalima po centralnom gradskom jezgru, odakle se na svojstven način može doživjeti grad sa nebrojeno mnogo mostova, bicikala i fasada zgrada od kojih neke datiraju iz XVII vijeka. Slobodno popodne za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.

 • 5

  DELFT – ROTERDAM - DEN HAG - ŠEVENINGEN

  Doručak. Cjelodnevni izlet autobusom “Velika Holandska tura“: Delft – grad porcelana, Roterdam – moderan grad i jedna od najvećih i najljepših svjetskih luka, Den Hag – sjedište vlade. U povratku za Amsterdam, posjeta Ševeningenu, najelitnijem ljetovalištu Holandije na Sjevernom moru. Povratak u hotel. Noćenje.

 • 6

  Brisel - Luksemburg - Štutgart

  Rani doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Brisel. Razgledanje istorijskog jezgra grada; Trg Grand Place, teatar La Monnaie, Maneken Pis, Katedrala Sv. Mihovila, četvrt Evropske unije… Kraće slobodno vrijeme. Nastavak putovanja ka Luxemburgu. Razgledanje grada: Gradska vijećnica, Vojvodska palata, Trg Place des Armes…kraće slobodno vrijeme.
  Smještaj u hotel. Noćenje.

 • 7

  Štutgart - Doboj

  Doručak. Napuštanje hotela, odlazak u kraće razledanje centra grada: Šilerov trg sa gotskom zadužbinskom crkvom sa dva tornja, Gradsko pozorište i galerija, Stari dvorac… Napuštanje grada i nastavak putovanja ka Doboju. Ugodna vožnja kroz Njemačku, Austriju i Sloveniju sa usputnim pauzama radi odmora. Dolazak u Doboj u noćnim satima.

Povezane ture